Oferta automatyki

TAKOM to zaawansowana automatyka napędu, systemy sterowania oraz sprzęt, którego celem jest wydajna kompensacja mocy biernej. Dzięki nam Państwa instalacja może działać efektywniej i wydajniej, z użyciem sprzętu takich producentów jak VACON, Rockwell Automation, Modl GmbH. Oferujemy w szczególności falowniki i soft-starty średniego i niskiego napięcia. Zamawiając w firmie TAKOM przemiennik częstotliwości, otrzymują Państwo kompleksową obsługę tj. fachowe doradztwo, projekt, instalację, uruchomienie i szkolenie pracowników. W zakresie kompensacji mocy biernej projektujemy instalacje, sprzedajemy baterie kondensatorów z akcesoriami, wykonujemy pomiary harmonicznych i zużycia mocy biernej. Stosując wymienione, zaawansowane układy, skutecznie zmniejszamy koszty zużycia energii elektrycznej w zakładzie.

Naszą specjalnością są także układy sterownia wykorzystujące sterowniki PLC / PAC, wizualizacja procesów przemysłowych oraz systemy SCADA. Realizujemy kompleksowe wdrożenia bazując na nowoczesnych rozwiązaniach. Stosujemy komponenty znanych producentów, takich jak Allen Bradley, Siemens, EATON, Mitsubishi i innych. Dysponujemy również specjalistycznym sprzętem pomiarowym do analizy sieci elektrycznych, termowizji, poziomu hałasu, ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji. Wykonujemy także pomiary oscyloskopowe, aby precyzyjnie określić stan instalacji i wyznaczyć czynniki powodujące zagrożenie. Wybierając naszą ofertę, stawiają Państwo na najwyższą jakość, a także na fachowe wsparcie inżynierów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy lub Zlecenia lub Zamówienia jest TAKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Laskach, ul. 3 Maja 36a, 05-080 Izabelin, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176553, NIP: 5260213557, REGON: 012072852.  

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach biznesowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAKOM Sp. z o.o., co oznacza w szczególności  zawarcie i zrealizowanie Umowy lub Zlecenia lub Zamówienia.

 

Podstawą prawną przetwarzania przez TAKOM S p. z o .o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest zawarcie  i wykonanie Umowy lub Zamówienia lub Zlecenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez TAKOM Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (klientom i podwykonawcom) na podstawie zawartych przez TAKOM Sp. z o.o. umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności;

  • klientom, dla których realizowane są zlecenia, w ramach zawartej umowy – w celu potwierdzenia kompetencji, ważności uprawnień, szkoleń i badan lekarskich
  • dostawcom usług księgowych, informatycznych, prawnych jako wspierających działalność TAKOM Sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy lub Zlecenia lub Zamówienia, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy. Dane archiwizowane będą zgodnie z wymaganiami prawa polskiego.

 

TAKOM Sp. z o.o .informuje, że przysługują Pani / Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez TAKOM Sp. z o.o. Pani / Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
  • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia RODO.

Wszelkie uwagi, pytania dotyczące zasad ochrony danych osobowych i ich przestrzegania w TAKOM Sp. z o.o. prosimy kierować na adres mailowy: rodo@poczta.takom.pl