Pomiary harmonicznych

Wyższe harmoniczne powodują zwiększenie wartości prądu pobieranego przez kondensatory, co prowadzi do ich przegrzania, a w konsekwencji do uszkodzenia. Pomiar harmonicznych pozwala określić rodzaj ochrony baterii. Układy kompensacji mogą być wyposażone w dławiki filtrujące wyższe harmoniczne (5,67%, 7%, 8%, 14%), lub filtr aktywny AFE.