Pomiary

Pomiary pozwalają zebrać informacje, niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji oraz określić czynniki zagrażające zdrowiu ludzkiemu. Systematycznie wykonywane pomiary dają możliwość planowania przeglądów oraz zwiększają bezpieczeństwo. W zakres oferty firmy TAKOM wchodzą takie pomiary jak:

  • Analiza sieci elektrycznej
  • Termowizja
  • Oscylogramy
  • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Pomiary hałasu
  • Stan izolacji