Termowizja

Kamera termowizyjna służy do bezdotykowego pomiaru temperatury. Pomiar dokonywany jest przy pełnym obciążeniu. Pozwala to zlokalizować zbytnio nagrzewające się elementy, mogące być przyczyną awarii. Klient otrzymuje raport w postaci termo obrazu z opisem. Termowizja odgrywa znaczącą rolę przy diagnostyce:

  • rozdzielni elektrycznych
  • przemienników częstotliwości oraz stanu modułów IGBT
  • wentylacji szaf sterowniczych
  • zacisków i złącz kablowych
  • łożysk silnika