Projektowanie układów kompensacji

Inżynierowie firmy TAKOM dobierają parametry układu kompensacji na podstawie pomiaru zużycia energii biernej. W przypadku zmiennej charakterystyki obciążenia, baterie mogą być wyposażone w regulator załączający kolejne człony automatycznie. Dzięki temu rozwiązaniu unikamy przekompensowania. Istnieje także możliwość doposażenia układu w:

  • dławiki filtrujące
  • filtry aktywne AFE
  • łączniki tyrystorowe
  • wentylację szafy
  • obudowę IP20, IP50, IP45 lub IP65