Oscylogramy

Inżynierowie firmy TAKOM wykorzystują oscyloskop do analizowania sygnałów elektrycznych. Oscylogramy pozwalają określić kształt przebiegu napięcia, oszacować wielkość przepięć oraz zawartość harmonicznych. Funkcje te mają szczególne znaczenie przy sprawdzaniu skuteczności filtrów w układach napędowych z przemiennikami częstotliwości.