Pomiary hałasu

Hałas jest czynnikiem wpływającym na komfort pracy i zdrowie pracowników. Warto więc wiedzieć jaki poziom hałasu występuję w naszym miejscu pracy. Pomiar poziomu hałasu generowanego przez maszyny jest także elementem diagnostyki maszyn – zwiększający się hałas może świadczyć o pogarszającym się stanie urządzenia. Firma TAKOM wykonuje pomiary hałasu, wykorzystując urządzenia pomiarowe zgodne z normą IEC61672-1 Klasy 2.