Stan izolacji

Prawidłowy stan izolacji zapewnia ochronę przed dotykiem części instalacji będącej pod napięciem, jest to tzw. ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Odpowiedni stan izolacji jest wymagany do prawidłowej pracy całego układu. Stan izolacji pogarsza się pod wpływem następujących czynników:

  • elektrycznych,
  • mechanicznych,
  • chemicznych,
  • termicznych.

Ważny jest systematyczny pomiar stanu izolacji, aby wykryć szybkość niekorzystnych zmian. Firma TAKOM wykonuje pomiary stanu izolacji.