Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa ma na celu zabezpieczenie zdrowia człowieka korzystającego z urządzenia elektrycznego, bądź przebywającego w jego pobliżu.

Oferujemy sprawdzenie:

  • doboru i stanu zabezpieczeń nadprądowych ,
  • ciągłości przewodów ochronnych,
  • stanu izolacji,
  • stanu obudów,
  • poprawności zadziałania wyłączników głównych.